Optimalisatie werkprocessen

Optimalisatie werkprocessen

Optimaliseren van zorgprocessen kan een waardevolle bijdrage leveren bij het bieden van de juiste zorg. Of het nu gaat in het slimmer inrichten van het registratielast, resultaatgericht ondersteunen van werkprocessen, het veilig uitwisselen van gegevens of efficiënt gebruik maken van het EPD. Visiar HealthCare is van mening dat zorg- en ICT-projecten het meest tot haar recht komen met een beschrijving van de huidige zorgprocessen. Hiermee krijg je goed zicht de huidige werkwijze en kun je vervolgstappen maken naar een gewenste procesaanpak.

Bij Visiar HealthCare hebben de consultants ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van zorgprofessionals rondom zorgprocessen. Zij kunnen verschillende procesmodelleringstechnieken toepassen. Daarbij nemen zij het primaire proces als uitgangspunt en niet de techniek. Zorgprofessionals verlenen de best mogelijke zorg aan haar patiënten en de werkwijze in het EPD sluit niet altijd naadloos aan op de geleverde zorg. De zo noodzakelijke interactie tussen applicatiespecialisten en zorgprofessionals verloopt niet zoals gehoopt. In het dynamische speelveld van de zorg vraagt het optimaliseren van het werken met het EPD continue aandacht. De volgende onderwerpen zijn van belang bij het optimale EPD-gebruik in uw zorginstelling:

  • Kennis van de zorgprocessen/werkprocessen van verschillende systemen;
  • Actuele kennis van de mogelijkheden van het EPD en aanverwante applicaties;
  • De juiste vertaalslag kunnen maken van de operationele behoefte van de gebruiker en pragmatische inrichting van het EPD;
  • Een bestendig beheerproces/werkwijze;
  • Systematisch overleg waar gebruikers en applicatie experts elkaar ontmoeten;
  • Juiste vertegenwoordiging van deelnemers die mandaat van hun achterban hebben;
  • Optimaal capaciteitsplanning, zodat tijdig geïnvesteerd wordt in opleiding, bijscholing en begeleiding van de gebruikers.

Dit zijn de ingrediënten die een basis vormen voor een continu verbetering van zorgprocessen. Visiar HealthCare kan jouw organisatie helpen om zorgprocessen naadloos te laten aansluiten op digitale toepassingen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact op!

Maak kennis met Visiar Healthcare

Visiar Healthcare - Arijan Krasniqi

Arijan Krasniqi
Managing Consultant
06-34737524

Benieuwd naar onze andere diensten?